Om os

​Omsorgsfuld, individuel og grundig behandling er nøgleord hos Solrød Tandklinik.​

Vi har mange års erfaring i alt fra almindelige tandeftersyn til komplicerede indgreb og kan derfor være behjælpelig uanset problem- og tandtype. Vi behandler alle aldersgrupper.
Personalet består af to tandlæger: Lone uddannet 1982 og Dorte uddannet 1991, to tandplejer Maria uddannet 2012 og Melisa uddannet 2017,Samt fire yderst kompetente klinikassistenter.

Klinikkens personale deltager i mange årlige kurser af faglig karakter og begge tandlæger følger Tandlægeforeningens videreuddannelse og har de seneste mange år, opfyldt kravene om 25 timers videreuddannelse om året.​ Vores faglighed er bred og vi beskæftiger os med alle former for tandbehandling: de nyeste tiltag er behandling med snorke skinne og akupunktur

Vi benytter digital røntgen og elektronisk journal, ligesom vores udstyr er blandt det nyeste inden for vores fag. Vi tilbyder derudover påmindelse omkring aftalt tid via sms eller mail.​

Kontant betaling

Vi tager imod dankort, Mastercard, Mobilpay og forventer kontant betaling ved behandlingens afslutning.​Skal du have foretaget en større behandling, tilbyder vi en afdragsordning efter individuel aftale.

Vision:

Høj faglighed i trygt miljø for patienter og team.​

Værdier:

Høj faglighed

God atmosfære for patienter og team

Patient i centrum i trygt miljø

Politik:

Vi skal til enhver tid efterleve myndighedskrav, således kan vi sikre ensartet og optimal kvalitet af tandbehandling samt ansvarlig infektions hygiejne på klinikken. Vi skal have et dynamisk arbejdsmiljø med gensidig respekt for patienterne og hinanden.​

Datapolitik:

Nedenfor kan du læse klinikkens persondatapolitik for patientbehandling.​

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.​ Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven,
journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.​

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.​

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.​

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.​

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)​

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.​

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.​

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.​